Cách tính

Cách tính mol đầy đủ, dễ hiểu nhất

5/5 - (1 bình chọn)

Số mol là nền tảng của mọi bài toán hóa học. Cách tính mol như thế nào là một trong những thắc mắc mà rất nhiều học sinh gặp phải khi làm bài tập liên quan đến tính số mol. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về công thức tính mol và dễ dàng trong việc giải các bài tập.

Định nghĩa về số mol

Định nghĩa về số mol
Định nghĩa về số mol

Trước khi đi tìm hiểu về cách tính mol, chúng ta cần hiểu được mol là gì?

Mol (hay mole), là một đơn vị đo lường SI cho các hạt vi mô. Trong hóa học dùng để diễn tả lượng chất chứa 6,022.1023 số hạt nguyên tử, phân tử của chất đó. Số 6,02214129(27).1023 là hằng số avogadro (NA). Trong quá trình tính toán, làm bài tập ta có thể làm tròn: NA=6,022.1023.

Ví dụ như 1 mol Cu= 6,022.1023 nguyên tử Cu.

Tùy thuộc vào việc lựa chọn hạt đơn vị mà ta dùng mol nguyên tử hay mol phân tử.

  • Mol nguyên tử của một nguyên tố là lượng nguyên tố đó có chứa NA nguyên tử chất nguyên tố đó, như mol nguyên tử Al có 6,02.1023 nguyên tử Al

  • Mol phân tử của một chất là lượng chất chứa NA phân tử chất đó, như mol phân tử O2 có 6,02.1023 phân tử khí O2

Xem Ngay  Cập nhật cách tính điểm tốt nghiệp THPT 2022 chuẩn xác nhất

Các cách tính mol

Cách tính mol nguyên tử, phân tử theo khối lượng 

Khi có khối lượng của một chất hoặc hợp chất ta có cách tính mol như sau:

n=mM

Trong đó:

n: số mol của chất (mol)

m: khối lượng của chất (gam)

M: khối lượng mol của các chất tham gia phản ứng (gam/mol)

Cách tính mol nguyên tử, phân tử qua thể tích

Cách tính mol nguyên tử, phân tử qua thể tích
Cách tính mol nguyên tử, phân tử qua thể tích
  • Ở điều kiện tiêu chuẩn, khi có thể tích một chất, ta có cách tính mol như sau:

n=V22,4

Trong đó:

n: số mol chất khí (đktc) mol

V: thể tích khí (lít)

  • Ở điều kiện thường, cách tính mol là:

n=P.VR.T

Trong đó:

n: số mol khí (điều kiện thường) mol

P: áp suất (atm)

V: thể tích khí (lít)

R= 0,082 hằng số

T= 270+t (K) nhiệt độ

Cách tính mol theo số Avogadro

Nếu có số nguyên tử, phân tử của một chất hoặc hợp chất ta có công thức tính mol như sau:

n=AN

Trong đó:

  • A: số nguyên tử, phân tử của chất hoặc hợp chất

  • N=6,02.1023 số Avogadro

  • n: số mol (mol)

Cách tính mol theo nồng độ

Cách tính mol theo nồng độ
Cách tính mol theo nồng độ

Nếu có nồng độ mol dung dịch và thể tích của một dung dịch ta có cách tính mol như sau:

nct=CM.Vdd

Trong đó:

CM: nồng độ mol dung dịch (M)

Vdd: thể tích dung dịch (lít)

  • Nếu có nồng độ phần trăm ta có công thức:

n=C%.mdd100%.M

Trong đó:

C: nồng độ phần trăm dung dịch (đơn vị %)

Xem Ngay  Cách tính bhxh 3 năm chi tiết 

m: khối lượng dung dịch sau phản ứng (gam)

M: khối lượng mol (gam/mol)

  • Nếu có thể tích V và khối lượng riêng D ta có cách tính như sau:

n=Vdd.D.C%100%.M

Trong đó:

Vdd: thể tích dung dịch  (ml)

D: khối lượng riêng (gam/ml)

Cách tính mol dư

Khi đề bài yêu cầu xác định chất nào dư sau phản ứng, chúng ta sẽ tính số mol dư theo công thức sau:

Số mol (dư)= Tổng số mol ban đầu- tổng số mol phản ứng

Tổng số mol đã phản ứng tính theo chất hết

Sau khi cân bằng phương trình, ta lấy số mol ban đầu chia cho hệ số cân bằng tương ứng. Số nào lớn hơn thì dư, chất còn lại hết

Kết luận

Bài viết trên đây của TGBDC là tổng hợp đầy đủ tất cả các cách tính mol thông dụng nhất. Các công thức này không khó nhớ, hy vọng sẽ giúp cho các bạn có thể áp dụng và giải tốt các bài tập hóa học một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button